Opettaminen
ja Valmennus

"Tärkeintä on luonnollisen intohimon toteutuminen. Intohimo on luonnon omaa voimaa eli muutosta."


"Oppiminen on yhtä spontaani ja luonnollinen tapahtuma kuin kukan kasvaminen pellon laidalla."

Opettamisen filosofisena lähtökohtana, niin kuin kaiken pyyteettömän toiminnan lähtökohtana on rakkaus. Se on motiivitonta intohimoa. Kasvaminen, oppiminen ja opettaminen on tila, jossa oppilas nähdään kokonaisena ihmisenä, jossa hän toteuttaa sisäistä vapautta, sekä etsii, jäsentää ja pyrkii ymmärtämään ulkoista maailmaa.
Menetelmällisyys on vahingollista, kun se muuttuu totuudeksi.
Silti yhtälailla kuin lumiaura on lumilapiota tehokkaampi väline poistamaan lunta, jotta kukat voisivat kevään tullen ponnahtaa kasvuun, voi myös opettamisessa käyttää tehokkaampia välineitä. Menetelmä ei ole itsessään totuus, mutta pyrkii tuomaan esille niitä asioita, jotka ovat näkemisen esteenä, niin kuin lumiaura poistaa kevään tieltä lunta, jotta luonto pääsee toteutumaan.


"Oppimisen ydinvälineitä ovat keho ja mieli."

"Opettaminen on näkyville tuomista. Valmentaminen on keinoja kohdata tuo näkyvä."

© Joonas Miettinen 2018 -