"Tunteiden, ajatusten ja kokemusten avulla ihminen ohjautuu sopusointuun ja tasapainoon sen kanssa mitä on."

Tunteet, ajatukset ja kokemukset ovat jokaista ihmistä yhdistävä tekijä. Ne löytyvät jokaisen ihmisen sisältä.
Niillä ei ole rajoituksia, eikä niitä voi pitää tuomittavina, oikeina tai väärinä.

Tasapaino tarkoittaa tilaa, jossa ei tarvitse kuluttaa ylimääräistä energiaa ylläpitääkseen tuota tilaa, eikä se vaadi ylimääräistä ponnistelua.

Ihminen on maailmassa ja maailma on ihmisessä.

 

Ajatus on vääristettyä todellisuutta.
Tunne on energiaa, joka mahdollistaa työn, eli liikkeen.
Todellinen kokemus ei ole ajatuksen ja tunteen läsnäoloa, vaan niiden poissaoloa. Kokea voi vasta kun tunne ja ajatus eivät ole läsnä.

© Joonas Miettinen 2018 -