"Elämä on mahdollisuus nähdä."


Elämä on vuorovaikutuksessa ilmenevää liikettä

Elämän kokeminen tuntuu merkitykselliseltä, kun sisäinen maailma ja ulkoiseksi koettu todellisuus yhdistyvät.

Siksi jokaisen kokemusta, tuntemusta ja ajatusta elämästä on arvostettava, koska niiden takana on yhteinen todellisuus ja liikunto.

"Kun hengität auringonlaskua katsoen, olet kaikkeus, joka hengittää ja katsoo itseään."

 

Luonnoimmillaan elämä on tilassa, jossa sitä ei ohjaa idea, odotus, pelko tai esimerkiksi pyyde sen päämäärästä tai tarkoituksesta, vaan se toteutuu vapaasti sellaisena kuin se on.

"Elämä tapahtuu niin monella tasolla, niin äärettömästi ja yhtä aikaa näkyvästi, kuin näkymättömästi."

© Joonas Miettinen 2018 -