"Todellisuus on ainoastaan aistittavissa."

Sana auttaa meitä käsittämään todellisuutta, vaikka sana ei itsessään koskaan ole se, jota kuvaillaan. Puu on sana, joka antaa meille merkityksen luonnosta, jolla ei todellisuudessa ole merkitystä ilman ihmisen kokemusta siitä. Todellisuus on, ilman tulkintaa, ilman selitystä, ilman ideaa, siis ilman mieltä.
Todellisuus on tässä, ei tuolla.

Sana puu, ei ole puu.

Todellisuus on oivallettavissa, mutta ei pääteltävissä, ei ajateltavissa.

Todellisuuden voi kokea vain aistien kautta, niin että mieli ei aseta tulkintaa tai vääristymää sen eteen. Todellisuuden jäsentäminen ei ole sama asia kuin itse todellisuus. Eikä todellisuudella ole tekemistä totuuden kanssa. Totuus ei ole pysyvää.

 

Jos ihmistä ohjataan löytämään jokin arvokas, jokin päämäärä, jokin totuus, hänet ohjataan löytämään oikeastaan vain toisen ihmisen mieltymyksiä, ajatuksia, tunteita, oikeastaan mielikuvan hänestä.

Siksi ihmisen tulisi itse löytää tahtonsa ja ohjautua tuon tahdon suuntaan.

© Joonas Miettinen 2018 -